Alkohol fungerer godt om du vil desinfisere hendene, men drikker du den, vil det svekke immunforsvaret ditt, øke sjansen for pusteproblemer og hemme tilfriskningen om du er syk.

Covid-19 har spredd seg raskt og er blitt erklært en pandemi av WHO (Verdens helseorganisasjon). Feilinformasjon, myter og rykter har dessverre gjort kampen mot viruset vanskeligere i mange land. Minst 44 personer døde av alkoholforgiftning i Iran, fordi de trodde at det å drikke alkohol ville drepe coronaviruset. For å beskytte seg mot COVID-19 drakk de store mengder hjemmebrent. Enda flere ble innlagt på sykehus og behandlet på akuttmottak. Misvisende og til og med skadelig informasjon spres raskt i sosiale medier. WHO samarbeider med flere av disse mediene for å stoppe spredningen av falske nyheter, og organisasjonen forsøker å være i forkant ved å dele viktige råd. Utbruddet og tiltakene gjør at mange både blir engstelige og stresset for tiden. WHO har derfor utarbeidet en hel side kalt «myteknusere», der de avkrefter de største misforståelsene rundt COVID-19 og forteller hva som hjelper mot viruset. Her kan en blant annet lese at å spraye alkohol eller klorin over hele kroppen ikke vil drepe de virusene som allerede er kommet inn i kroppen. Slik spraying kan derimot være skadelig for slimhinner og klær. Innlysende for de fleste av oss, men likevel spres slik feilinformasjon i enkelte land. Videre skriver WHO at den ENESTE rollen alkohol bør ha i denne pandemien, er å bidra til god hygiene og til rengjøring av overflater.

Som eksemplet med alkoholforgiftningen i Iran og mytene om hva som kan kurere corona illustrerer, er det utrolig viktig for folkehelsen og spredningen at alle får korrekt informasjon. WHO sloss ikke bare mot viruset, men organisasjonen har også tatt opp kampen mot en gigantisk «informasjonsepidemi». En «overflod» av mer eller mindre riktig informasjon som gjør det vanskelig for folk rundt om i verden å finne pålitelige kilder og informasjon, når de trenger det.

Det er svært viktig å avkrefte myter som at det å drikke alkohol skulle beskytte mot coronavirus, og at det kan være en god måte å håndtere stress og angst forårsaket av pandemien på. Det er imidlertid et annet viktig punkt vi bør fokusere på i disse pandemitider: Alkohol svekker immunforsvaret. Dette er særlig viktig for alle som er i risikogruppen. Men, det betyr også noe for alle andre, som vil – og bør – prøve å holde seg så friske som mulig.

Forskere har i lang tid visst at alkoholbruk henger sammen med negative helseeffekter for immunforsvaret. Noen sammenhenger som er spesielt viktige i tilknytning til coronapandemien, er: Økt mottakelighet for lungebetennelse, større sjanse for akutte pusteproblemer og langsommere og mindre fullstendig tilfriskning fra infeksjoner på grunn av alkoholbruk. Her er det viktig å få med seg at en ikke trenger drikke ofte eller mye for at alkoholen skal ha negative konsekvenser. Hver gang du drikker svekkes immunforsvaret. Alkohol forstyrrer immunforsvaret på komplekse måter og påvirker dermed kroppens evne til å forsvare seg mot infeksjoner. Alkoholens samlede effekter både på medfødt og tilpasset immunitet, svekker kroppens evne til å forsvare seg mot infeksjoner og andre helseproblemer. Forskere har blant annet funnet ut alkohol endrer antall og relative forekomster av mikrober i tarmens mikrobiome, et omfattende samfunn av mikroorganismer i tarmen, som hjelper til med normal tarmfunksjon. Disse organismene påvirker modning og funksjon av immunforsvaret. Kan dette være en årsak til at mennesker med stort vinkonsum i land som Italia, Spania og Frankrike, er særlig hardt rammet? Likeså vet vi jo at Storbritannia har en utbredt pubkultur. Ut fra det vi nå vet om sammenhengen mellom alkoholbruk og svekket immunforsvar, så er en slik tanke høyst aktuell.

I tillegg til lungebetennelse kan alkoholbruk også knyttes til andre lungesykdommer, som for eksempel tuberkulose. Alkohol forstyrrer ciliærfunksjonen i de øvre luftveiene og svekker immuncellene og epitelvevets barrierefunksjon i de nedre luftveiene. Ofte blir ikke den alkoholprovoserte lungeskaden oppdaget før et nytt tilfelle, for eksempel en luftveisinfeksjon, fører til mer alvorlige lungeskader enn det en kan se hos folk som ikke bruker alkohol.

I 2008 fant en WHO-ledet ekspertgruppe etter omfattende gjennomgang av de siste fakta, at det er bevist en årsakssammenheng mellom alkoholbruk og forekomsten av aktiv tuberkulose, og en forverring av sykdommens forløp. WHO sier at en tredjedel av verdens befolkning har latent tuberkulose, noe som betyr at de har blitt smittet av bakterien, men enda ikke blitt syke. Alkohol er en hovedrisikofaktor og årsak til at denne smittsomme lungesykdommen bryter ut, ifølge WHOs Global Alcohol Status Report 2018.

Denne nye og oppsiktsvekkende forskningen bør alle kommunene som allerede har alkoholservering rundt om på ulike eldresentre, og de som måtte planlegge det, merke seg også når denne pandemien er over. Eldre mennesker er mer følsomme for alkohol og mer utsatt for sykdom og ulykker, selv med lavt forbruk. Årsakene til dette er en kombinasjon av flere ting. Den viktigste er det fysiologiske, hvordan kroppens celler bryter ned alkoholen ved inntak. «Jo eldre en blir, dess høyere blir alkoholinnholdet i blodet med samme mengde alkohol», sier en professor ved Karolinska Institutet. I tillegg kommer det faktum at medisinbruken øker med alderen, noe som er med på å øke følsomheten overfor rusmidler. Når det så er påvist at alkohol også har den alvorlige effekten på menneskekroppen at immunforsvaret svekkes, så mener vi i IOGT Bodø at all alkoholservering må bort fra ulike eldresentre. Ett sted bør grensen gå for å videreføre en bevist skadelig alkoholtradisjon, uavhengig av hvilke liberale rusholdninger ulike beslutningshavere måtte ha. Denne håndsrekningen skylder vi våre eldre i «den nye tiden» som kommer. Da må vi passe på at vi fortsetter med å vise denne aldersgruppen den samme omtanken som vi gjør nå, når vi er midt inne i en pandemi. Det gjenstår å se?

Alkoholbruk er aldri sunt eller trygt. Når vi så har å gjøre med en slik pandemi, er forståelsen for alkoholens skadelige effekter på immunforsvaret og dermed kroppens kapasitet til å forsvare seg mot infeksjoner og holde oss friske, ekstra viktig. Dette er en sannhet som alle burde ta lærdom av, og som også MÅ få konsekvenser for alle lands alkoholpolitikk i årene som kommer. En kan ikke lenger legge vekt på tradisjon og arbeidsplasser når rusmiddelpolitikken fremover skal utformes, så nå forventer vi i IOGT Bodø at ny viten om helseskader ALLTID vektlegges mest i dette arbeidet.