– Når jeg så NRK-serien «Demenskoret», så ble jeg så inspirert. Jeg tenkte at dette må vi få til også her på Vestvågøy. Jeg kjente at dette vil jeg jobbe for.

Det sier Aud Karin Larsen, daglig leder i Vestvågøy frivilligsentral, som nå har opprettet demenskor for hjemmeboende personer med demens.

I januar søkte Larsen om midler fra Stiftelsen Dam, samt den lokale foreningen Livsglede for Eldre Vestvågøy. Begge bidro med 40.000 kroner.

– Når det var på plass gikk jeg videre til det neste steget. Jeg tok kontakt med leder i demensteamet i Vestvågøy kommune, Laila Berntsen, Sissel June Tollåli som driver Dagaktivitetssenteret, og Sissel Einarsen som representerer frivilligheten i dette. Nå er vi en gruppe som skal jobbe sammen framover. Vi ser viktigheten av at personer med demens treffer hverandre, og at pårørende også kan treffes. På korøvelsene er også de pårørende invitert til å være med. Sang er helsebringende, og vi tror at gjennom å være med i et kor så får personer med demens oppleve mestring, mening og tilhørighet. Hovedsaken er at det skal være en møteplass, sier hun.

Første øvelse 12. april

Hun håper dette er et tilbud som vil treffe enda flere, og at flere kommuner ser nyttigheten av et demenskor.

– Vi håper jo at alle kommuner kan ha et sånt kor. Alle fortjener å få synge, og kjenne gleden av sang sammen. Vi har sendt ballen videre til Flakstad, og de skal se på muligheten for å få det til også der, sier Larsen.

12. april vil den første korøvelsen finne sted.

– Vi har aldri gjort det før, så vi aner ikke hvordan det blir. Det blir veldig spennende! Vi skal ha korøvelse hver onsdag fram til utgangen av juni i første omgang. Så håper vi at det blir så vellykket at vi fortsetter etter det også, sier Larsen.

Ringer inn for å melde seg på

Etter at korleder Karoline Gjertsen har loset demenskoret gjennom en times øving, blir det servert kaffe og kaker.

– Korøvelsen vil vare i en time. Etter det vil det være en sosial bit, med kaffe, kake og muligheten til å prate sammen. Øvelsen vil skje her i 2. etasje på Leknes bo- og servicesenter. Vi har fått på plass frivillige som vil drive kafé, men håper vi kan få på plass enda flere. Det kan bli vel heftig for de frivillige, ettersom vi tenker å arrangere dette hver uke. I tillegg håper vi flere frivillige kan melde seg. Vi vet at flere bor hjemme, som ikke har bil. Da hadde det vært veldig flott om vi hadde hatt noen som kunne dratt ut å hente personer. Så det trenger vi også frivillige til, sier Larsen.

Larsen sier at demensteamet allerede er i gang med å informere og motivere folk til å melde seg på korøvelsene. De ber folk ringe inn for å melde seg på.

– Vi ser for oss at vi har 20 personer med på hver øvelse. Dette blir gøy!