Nå er de ikke lenger namsmenn

Fram til nå har lensmannen i Vest-Lofoten og politistasjonssjefen i Svolvær også vært namsmann i sitt distrikt. Nå blir hele Nordland et felles namsmannsdistrikt, og det blir lagt til Bodø.