I Lofotposten 6. juni hadde Margunn Ebbesen, Høyrerepresentant på stortinget, fra Brønnøysund, et innlegg der hun forsvarer innføringen av «kvotemeldingen», med diverse kommentarer.
Tittelen på hennes leserinnlegg var «Det går godt i fiskeriene». Ja, det er sant det, men det er nå forskjellige årsaker til det. Blant annet en god fiskeriforvaltning, som har medført store bestander av fisk, som fiskerne kan høste av, med til dels store kvoter. Også har vi jo et faktum som vi ikke må glemme, nemlig at vi i noen år nå har hatt gode værforhold, som har gjort fisken lett tilgjengelig, da den har kommet nært opp til kysten.


Hun sier videre at med innføringen av «kvotemeldingen» vil næringen bli lønnsom og forutsigbar med hensyn til rekruttering. Og dette påstår hun når hun noen setninger tidligere forteller at næringen allerede er lønnsom !
Hun «tar løs», og beskriver oss som er kritisk til «kvotemeldingen» nesten som «mørkemenn» som ikke vet vårt eget beste og vil ta næringen tilbake til de tider da fiskeriet var et slit om bord i kummerlige båter, der stort sett alt av arbeid foregikk med handmakt………
Hennes kompanjong fra Lofoten var ute i et innlegg og etterlyste «fakta i debatten», det er visst ikke så nøye med slikt når det gjelder ham selv og Ebbesen.


Jeg kan opplyse om at for egen del har jeg holdt på med fiske siden midt på 70-tallet, og båten jeg begynte på var bygget i 1969, og hadde både TV, innlagt vann, varme og vannklosett, hydraulisk spill og kveiler hadde vi også !
Og utviklingen har gått videre etter den tid, både når det gjelder utstyr for å håndtere redskap og fangst, samt bekvemmeligheter om bord. De siste tyve årene har lønnsomheten i næringen gått opp, grunnet en god forvaltning av bestandene, god tilgjengelighet og gode priser på fisk. Samtidig har fiskerne investert i nye fartøy, og industrien på land har også gjort sine investeringer. Og alt dette er gjort med grunnlag i forvaltningen og reguleringen innen fiskeriene vi har hatt i mange år nå, og ikke med tanke på at regjeringspartiene og Frp skulle trumpe gjennom en kvotemelding som stort sett hele næringa, og kystens befolkning er mot.


Når det gjelder rekruttering innen næringen skal absolutt IKKE Ebbesen og hennes likesinnede slå seg på brystet og proklamere løsningen, for de som betaler for dette er næringen selv, gjennom at de er nødt til å godta at alt dette tas fra toppen av kaka før fordeling. Ikke farlig å lage løsninger som andre må betale. Det har vært foreslått, i flere år, at myndighetene oppretter et fond som gir unge fiskere som har lyst å satse, tilskudd og rimelige lån for å kjøpe fartøy og kvoter, men nei, myndighetene skal da ikke ta det økonomiske ansvaret for noe de selv har innført!


Når det gjelder samfiskeordningen, som hun skryter av skal forsvinne, vet alle som er oppegående, hva resultatet vil bli. Hun skriver at over 200 sjarker ligger i bøyene grunnet samfiskeordningen. Jeg har da et spørsmål til «oraklet» fra Brønnøysund: Hvor mange sjarker vil forsvinne når struktur for gruppa under 11 meter blir innført ?
Det er nemlig det som vil bli resultatet når samfiskeordningen forsvinner.


Jeg vil påstå at hennes forsøk på å latterliggjøre oss som er kritiske og motstandere av «kvotemeldingen» er arrogant, og et bevis på at hun IKKE jobber for Nordlands innbyggere, men derimot å forsvare sitt partis agenda, som mest sannsynlig er å utarme både kyst og distrikt!
Vi vil IKKE tilbake til de harde 30-åra, ingen av oss var i fiske da, vi mener forvaltningen og reguleringen vi har i dag er god nok, og det beviser jo satsingen innen næringen…………

(Innlegget er redigert. Red)