Forhandlingsutvalgene i Vestvågøy AP og Vestvågøy SP ble torsdag kveld enige om å innlede forhandlinger med sikte på å danne et styringsdyktig flertall for kommunestyreperioden 2019 - 2023. Det skriver Remi Solberg for Vestvågøy AP i en pressemelding.

- Partene er enige om at Arbeiderpartiet skal ha ordføreren og Senterpartiet skal ha varaordføreren i hele perioden. Senterpartiet skal også ha lederen i forvaltningsutvalget og driftsutvalget, samt posisjonsgruppelederen. Partene skal nå fortsette forhandlingene om en felles politisk plattform for perioden.