Statsminister Erna Solberg kommenterte det landsomfattende dårlige valgresultatet for Høyre og regjeringspartiene med å fremheve at de hadde gått like mye tilbake i byene som i distriktene. Forklaringen på tilbakegangen i distriktene var altså ifølge henne ikke mangel på distriktspolitikk – slik jeg oppfattet det. Det er dessverre en helt feil analyse.

Sentralisering

I byene gikk Høyre og de samarbeidende partier tilbake på grunn av en grønn bølge som de verken så eller var i stand til å takle. Seierherren ble først og fremst Miljøpartiet De Grønne, men også andre små partier på rødgrønn side.

I distriktene gikk dagens regjeringspartier tilbake på grunn av en utstrakt politikk for sentralisering – en politikk som folk flest i store deler av landet er lut lei av. Det er nok å nevne saker som politireformen, nedlegging av Andøya flystasjon, nedlegging av lærerutdanningen på Nesna, nedlegging av sykepleierutdanningen i Sandnessjøen og tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark – stikk i strid med det et overveldende flertall i folket her nord mener er riktig. Senterpartiets klare motstand mot alt dette fikk de fortjent igjen for ved valget.

Svir, vil svi

Siste utspill er altså struping av Brønnøysundregistrene – startet opp av tidligere stortingsrepresentant Bodil Aakre fra Høyre og bygd opp til et offentlig mønsterbruk av Erik Fossum og Lars Peder Brekk. Verken de 13-14.000 som er ansatt i ulike statlige direktorater i Oslo – deriblant Landbruksdirektoratet (som burde vært lokalisert til Trøndelag eller Jæren) - eller noen andre statlige virksomheter, er i nærheten av å yte den service og være så effektive som Brønnøysundregistrene.

Partiene i dagens regjering kan bare la være å stille til valg her nord om de ikke nå forstår hvilken gal politikk de har ført og fører. Disse partienes lokalpolitikere fikk svi ved årets valg – på grunn av de sentrale politikernes totale mangel på kontakt med grasrota. Høyre ble utradert som ordfører-parti i hele Norge. Erna & Co. bør sette hele sitt team på skolebenken til Høyre-ordfører Sture Pedersen i Bø (som fikk 58 % av stemmene som den beste Høyre-kommune i Norge) – for å lære folkelighet og dialog med folk flest.

For balansen og saklighetens skyld: Vi her nord og folk i distriktene kan ikke bare skylde på regjeringen og partiene sentralt. Landsdelens egne representanter på Stortinget er stort sett fraværende i enhver debatt om ovennevnte viktige saker. Det kan knapt bety annet enn at de er enige i det som skjer. Så ved nominasjon og valg har vi også selv en jobb å gjøre her nord.

Det siste toget med mulighet for kursendring går i høst. Uten en slik endring blir det garantert en rødgrønn regjering om 2 år. Det kan bli bedre for Nord-Norge dersom Senterpartiet får stor innflytelse, men kanskje er tiden inne til å utnytte våre naturgitte og menneskelige ressurser til å danne en egen stat her i nord. All positiv næringsutvikling i Nord-Norge skjer ikke på grunn av, men på tross av sentrale myndigheter.