Fakta: Lofotkraft er Norges 6 dyreste på total nettleie, og den suverent dyreste på fastleddet (avgift for å være tilkoblet nettet) Kilde: Enerwe.no

– Elektrifisering er viktig både for næringsutvikling og for regionens omdømme: Framtidens turister vil legge stor vekt på verdier og bærekraft. For bedrifter innenfor reiselivet kan det bli et konkurransefortrinn at man tilbyr f.eks karbonnøytral transport; enten ved at man tar seg bedre betalt for sine tjenester enn konkurrenten med sine dieselbiler gjør, eller ved at man blir den foretrukne leverandøren blant kundene. Arnt Winther, adm dir Lofotkraft
Kilde: Lofotkraft

Administrerende direktør i Lofotkraft ble intervjuet for å tilbakevise mine påstander i et leserinnlegg fra 21.2.21.
I hans svar ble ikke mine «anklager» adressert, men journalisten lar han bortforklare mitt leserinnlegg med å tilbakevise påstander jeg ikke engang hadde kommet med, såkalt stråmannargumentasjon. Mitt enkle poeng «mer utbygging til elektrifisering av havner etc, medfører høyere nettleie for deg og meg» glemmer man å kommentere. I stedet lar journalisten Winther utbrodere om statlige føringer for monopol og utbyttepolitikk, og føringer fra eierne. Om ikke Lofotkraft finansierer utbygging av nettet fra nettleien vil det i så fall være spesielt.

Fakta: Energifattigdom defineres gjerne som at personer og husholdninger må bruke store deler av inntekten sin på energi. Kilde: Cicero.no

Man kan lese om aleneforsørgere som fortviler over høye energikostnader, minstepensjonister som må sitte med ytterklær innendørs og kronisk syke som får forverrede helseplager ettersom de ikke har økonomi til å opprettholde den temperaturen de behøver for å lindre sine plager.
Dette kombinert med at vi bor på en del av kloden som er så kald at oppvarming av boligen skjer nesten året rundt skulle tilsi at Lofotkrafts samfunnsoppdrag burde være rasjonell drift.

Fakta: I perioden 2005-2015 var årlig gjennomsnittstemperatur på Leknes 5 grader C. Kilde:Timeanddate.no

Etter at forbudet mot oppvarming av boliger ved hjelp av olje/parafin trådte i kraft 1.1.20 er vel andelen som benytter elektrisitet til oppvarming nær 100%. Mange av de politiske partiene, og på venstresiden især, prater på inn og utpust om økte forskjeller i samfunnet som følge av de andres politikk. Men bjelken i sitt eget øye ser de ikke.

Lofotkraft har vært svært aktiv med å bygge sin merkevare. Så aktiv at man skulle tro monopolisten hadde konkurrenter. Både gjennom tendensiøse og ledende spørreundersøkelser, bladet Lofotkrafta, fond og stipender. Satt på spissen bruker Lofotkraft dine nettleiepenger til å overbevise deg om hvorfor de skal få enda mer av dine penger.


Lofotkraft kom opp med ideen «De grønne øyene», og fikk etter hvert med seg politikere som ønsker å fremstå ansvarlige ved å redde kloden fra å koke, og reiselivet som skal gjøre Lofoten grønnere ved å frakte enda flere mennesker hit fra andre siden av kloden.
Noe som skurrer her sier du? Er det et klimatiltak å få flere cruisebåter fyrt på råolje, og flere fly til Lofoten, og kjøre de rundt i oppladbare busser? Har Lofoten sin egen atmosfære?

Men joda, så naivt fremstilles dette. Reiselivet skal kutte i utslipp av plantematen CO2, og det gjøres best ved å fly inn enda flere fra andre siden av jordkloden og putte dem inn i en batteribuss forsynt av elektrisk kraft levert av Lofotkraft. I beste fall en kreativ bokføring med utslippstall.

Prosjektet har åpenbart aldri handlet om utslipp. Det handler om opportunisme og tilkarring. Lofotkraft vil (om de lykkes) få monopol på energileveranse når diesel og bensin erstattes med strøm, Reiselivsvirksomhetene vil kunne selge regionen inn som en «grønn» region, og de «ansvarlige» politikerne ønsker fornyet tillit og nye verv. Og du får regningen.

Fakta: Lofotkraft har allerede bygd hovednettet for slik elektrifisering. «Det nye hovednettet, som blir ferdig i 2021, er dimensjonert for den utviklingen vi forventer når det gjelder elektrifisering, sier Winther.» Kilde: Lofotkraft

Ordførerne, Destination Lofoten og Lofotkraft skrev et leserinnlegg tidlig i Juli. Her ble det fremsatt en rekke merkelige påstander, og man viste til at hverdagen og samfunnet skulle endres.

Ettersom jeg ikke er kjent med at denne «grønne» forsamlingen har et mandat for å skulle endre vårt velfungerende samfunn, valgte jeg å komme med et tilsvar til leserinnlegget. Eller det var nok ikke så mye et tilsvar, heller en rekke spørsmål. Partene har så langt valgt å ignorere spørsmålene.

Egentlig oppleves det merkelig at det kun er fra Demokratene i Vestvågøy det fremsettes slike spørsmål.
Vi snakker tross alt om et samlet ordførerkollegium i Lofoten som sier de skal endre samfunnet til befolkningens beste. Hvordan det skal komme oss til gode, eller hva det skal endres til har man så langt ikke fått noen forklaring på.

Og hvor er journalistene? Når et samlet ordførerkollegium går sammen med en monopolist med målsetting om å endre samfunnet, burde ikke dette utløse et hevet øyenbryn i avisredaksjonene?
Neida, langt i fra. Et samlet aviskorps ignorerer samfunnsoppdraget og vær varsom plakaten, og fremstår som våpendragere for et prosjekt som ikke engang belyste konsekvensene ved den politiske behandlingen. Hvor er redaktørenes yrkesstolthet? Sett bort fra kortsiktig politisk gevinst for ordførerne som skal lede oss inn i et grønt paradis, er prosjektet åpenbart tilrettelagt for reiselivet og Lofotkraft. Så hvorfor ingen kritiske spørsmål? Hvorfor er lokalavisene redusert til mikrofonstativer og bedriver kampanjejournalistikk i god hviterussisk stil?

Fakta: Ordfører i Vestvågøy, og leder av Lofotrådet Remi Solberg er innehaver av Lofoten Ship Agency, og styremedlem i Arctic guide service. Arctic Travel Invest AS eier 49% av Arctic guide service AS. Remi Solberg eier 100% av Arctic Travel Invest AS. Kilde: Proff.no

Tror du fortsatt at dette er et prosjekt som skal «komme innbyggerne til gode»? Det eneste som kommer til innbyggerne er økt nettleiekostnader, og økt energifattigdom. Noen går til valg på å redusere økte forskjeller, og at det er vanlige folk sin tur.
Jovisst er det vanlige folk sin tur nå; til å betale for å pusse glorien til snille politikere, øke Lofotkraft sine inntekter og gi reiselivet et grønt stempel.

Presisering: Undertegnede er tilhenger av turisme, cruisenæringen og flytrafikk. Men jeg er klimarealist og motstander av tildekte prosesser og unødige kostnader for folk flest.