Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal utføre en kartlegging av kvartærgeologi og skredprosesser i Vågan kommune i mai.

– Dette er et forarbeid for en kartlegging av rasfare som skal gjennomføres neste år og året etterpå. Vågan kommune er prioritert for å få oppdatert raskartet, sier teknisk driftssjef Svein Christiansen i Vågan kommune.

Geologene skal i aksjon mellom følgende steder: Gravermark – Sydalen, Knutvika – Øverværet og mellom Laupstad – Liland.

Arbeidet skal pågå mellom 20. mai til 24. mai. Arbeidet skal gjøres til fots i skråninger og dalsider helt ned til boligbebyggelsen og på innmark.

– Hensikten med NGUs arbeid er å utarbeide et detaljert kvartærgeologisk kart (løsmassekart) med fokus på skredprosesser. Dette kartet skal benyttes av konsulent som får oppdraget med å utføre skredfarekartlegging, opplyser NGU.

Geologene skal være utstyrt med tydelig uniformering.

– Geologene vil se spesielt etter spor og skredavsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred og snøskred, heter det videre.