Det melder selskapet i en pressemelding.

De vel 4500 kvadratmeterne skal romme hovedkontorene til alle selskapene i konsernet: fiskefôrprodusenten Polarfeed, legemiddelselskapet ACD Pharma, det nyopprettede oppdrettsselskapet Paradigm Aquatic, Havbruksakademiet Nord og STIM, som er leverandør av vaksiner, fiskehelseprodukter og rådgivingstjenester til havbruksnæringen.

– Felles for alle selskapene våre er fokuset på biologi og biologiske løsninger. Vi ønsket et enkelt navn på bygget som gjenspeiler det som foregår innenfor veggene. Selskapene i Lofoten Bio Centre skal være verdensledende på den biologiske utviklingen innenfor industriene selskapene representerer, sier Jim-Roger Nordly, eier av Nordly Holding.

Skal rekruttere mange

I tillegg til kontordelen av bygget, vil Lofoten Bio Centre romme ACD Pharma sin planlagte bakteriofag- og vaksinefabrikk samt topp moderne forskningslaboratorier i tilknytning til denne. Fabrikkdelen av bygget skal være oppe å gå i løpet av 2023 og ACD Pharma planlegger rekruttering av 45–50 nye ansatte i løpet av de neste 3 årene.

– Navnet signaliserer for oss ett samlingspunkt der vi skal forske på, utvikle og produsere biologiske løsninger med fokus på miljø og eksistensielle utfordringer. For ACD Pharma betyr det en ny mulighet å bekjempe bakterier der antibiotika ikke er den beste løsningen for miljøet eller rett og slett der nåværende medisinske løsninger ikke lenger er tilstrekkelige, sier Henrik Birk, CEO i ACD Pharma.

Forskningen på bruk av bakteriofager som et mulig alternativ til antibiotika har for første gang brakt Nordly-konsernet bort fra et rent havbruksfokus, og ACD Pharma samarbeider nå med en rekke medisinske miljøer i Norge og utlandet med sikte på bakteriofagbaserte løsninger mot antibiotikaresistente bakterier.

Åpner i 2022

Det ferskeste selskapet i konsernet er Paradigm Aquatic – som skal drive med oppdrett av settefisk og matfisk i lukkede systemer i sjøen. Produksjonskonseptet skal utnytte sirkulære potensialer både gjennom gjenbruk av vann fra strømproduksjon og utnyttelse av ressurser fra produksjonsavfallet, både til egen strømproduksjon og form av gjødselprodukter til landbruket.

Polarfeed er i dag den eneste norskeide produsenten av fiskefôr, med fabrikk i Øksfjord i Finnmark og hovedkontor på Leknes. Fôrprodusenten samarbeider tett med øvrige fagmiljøer i konsernet med sikte på utvikling av fiskefôr som stimulerer fiskehelse og -velferd.

Konsernets største selskap er STIM, med avdelingskontorer langs hele kysten og søsterselskaper i Chile, Canada og Skottland. STIM er Norges ledende leverandør av vaksiner og fiskehelseprodukter til havbruksnæringen og er i tillegg en kunnskapsbedrift som tilbyr fiskehelsetjenester, marine miljøundersøkelser, tekniske sertifiseringstjenester samt rådgiving i plan- og arealsaker.

Lofoten Bio Centre skal også huse undervisningslokaler til Havbruksakademiet Nord, en privateid videregående skole med fokus på havbruk.

-Vi skal utvikle framtidens løsninger og talenter under samme tak. Plasseringen gir skolen en unik nærhet til et fantastisk kompetansemiljø som utvilsomt vil være verdifullt for elevene våre, sier Trond Jørgensen, rektor ved Havbruksakademiet Nord.