Fredag meldte kommunen at årets influensavaksiner er ankommet.

– Alle pasienter i risikogruppen anbefales å ta kontakt med sitt legekontor for vaksine, er oppfordringen fra Vestvågøy kommunes team av kommuneoverleger, som foruten Nordberg er Øydis Hana og Øystein Tollåli.

Kommuneoverlegene kommer med sine anbefalinger om hvilke grupper i befolkningen som bør ta vaksinen. Vaksinen anbefales spesielt for:

Gravide etter 12. svangerskapsuke, samt at gravide i en tidligere fase som har annen tilleggsrisiko vil få tilbudet.

Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

Alle fra fylte 65 år.

Barn og voksne med:

Diabetes type 1 og 2 kronisk lungesykdom.

Hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

Kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

Nedsatt immunforsvar.

Svært alvorlig fedme (KMI over 40).

Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.

I tillegg anbefales influensavaksine til helsepersonell som har pasientkontakt, husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter, og svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Ifølge vaksineteamet i Vestvågøy baserer vaksineanbefalingene fra Folkehelseinstituttet seg hovedsakelig på anbefalinger fra internasjonale fagmiljø, blant andre Verdens helseorganisasjon, og Det europeiske smittevernbyrået. I tillegg er anbefalinger fra andre land og sentrale publikasjoner vedrørende målgrupper og influensavaksine vurdert.