På Vestvågøy tilbys massevaksinering ved Storeide forsamlingshus onsdag 7. oktober og onsdag 21. oktober klokken 1200 til 1800.

- Tidligere år har influensavaksinene vært gitt i hovedsak på legekontorene og helsestasjonen, men på grunn av pågående koronapandemien er det begrenset kapasitet, særlig på venterommene på legesentrene når det skal holdes gjerne over to meters avstand. Etter vaksinering skal en observeres i 20 minutter etter vaksinen er satt og dette vil under dagens smittesituasjon fylle venterommene på legesentrene og helsestasjon slik at en vil ha svært redusert kapasitet for andre pasienter, skriver kommunen i sitt nyhetsbrev.

- Vi vil ha god kapasitet, det er ikke nødvendig å bestille timer, vaksinering gjøres fortløpende etter «drop inn» metoden. Om det skulle oppstå kø, ber en om at folk venter i bilen til det er ledig kapasitet. Det vil være god plass til observasjon.

Verdifull erfaring

Kommunen påpeker videre at selv om vi er midt i koronapandemien, så er det fortsatt anbefalt at risikogrupper vaksinerer seg for influensa.

- Til forskjell fra tidligere år mottar kommunene vaksinen gratis for de som er i risikogruppen, og det vil koste kun 50 kroner å vaksinere seg hos oss, samme som legekontoret. For dem som har frikort vil det være helt gratis, skriver kommunen.

- Et annet poeng her er at vi vil gjerne gjøre fersk erfaringer med massevaksinasjon før vi får en vaksine for Covid-19. Flere har erfaringer fra massevaksinasjon under svineinfluensaen, og disse er svært verdifulle her. Det har blant annet ledet til valg av lokale, påpekes det.

- Nytt av året er også at beboere på sykehjem eller lignende institusjoner skal ha en annen type vaksine, Fluad, som skal gi bedre dekning hos den eldste delen av befolkningen, denne kommer senere, sannsynlig i desember, og vil bli gjort tilgjengelig for vaksiner på sykehjemmene og bo & service-senteret.

Sjekk om du er i faresonen

Vågan kommune melder at årets sesonginfluensavaksine kommer i slutten av oktober.

- Vi vil annonsere når vi starter opp med vaksinering, skriver kommunen på sin Facebookside.

Følgende deler av befolkningen er definert som risikogruppe for influensa, og vil stå i fare for å kunne får et alvorlig forløp ved eventuell smitte:

  • Alle over 65 år
  • Beboere i sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell