Nå stiller myndighetene krav om at alle kunder skal være legitimert overfor sin bank. Banken er også pålagt å kjenne til hvordan kundene bruker bankens tjenester/produkter. De nye og strengere reglene er tiltak som myndighetene håper blant annet skal bidra til å hindre hvitvasking av penger.

- Hvis du har mottatt en henvendelse fra banken, er det fordi vi ikke har legitimasjon i våre arkiver som tilfredsstiller dagens myndighetskrav. Det betyr at du må legitimere deg på nytt, selv om du kanskje har vært kunde hos oss i mange år, og vi kjenner deg godt. Hvitvaskingsloven krever at alle bankkunder er legitimert, sier banksjef Werner Martinsen og kunderådgiver Marit Leines i Sparebank 68 grader nord på Leknes som er i full gang med å forberede seg på å få kravet fra myndighetene på plass blant sine kunder mellom 18 og 80 år.

Id-tyveri

Tidligere har førerkort og fødselsattest vært nok for å få bank-id, og dermed tilgang alle elektroniske tjenester som banken yter, samt signering av ulike dokumenter og lese for eksempel i Altinn - internettportalen for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater.. Nå må alle som ønsker å skaffe seg bank-identifikasjon ha med seg pass i banken.

- Med oppdatert informasjon og legitimasjon er kundene bedre beskyttet mot ID-tyveri og andre former for økonomisk kriminalitet. Skal du ha bank-ID må du ha pass. Bank-id er en personlig signatur som bare du skal kunne bruke, sier Leines.

Werner Martinsen regner med stor pågang fra folk som mangler pass. Nærmeste passkontor er i Svolvær.

- Vi skal gjøre det ytterste for å bistå være kunder, og blant annet være behjelpelig med å frakte folk til passkontoret den dagen kontoret holder åpent for våre kunder. Det er nok en del som ikke har pass. Vi har også leid inn ekstra hjelp til å rettlede kundene, sier Martinsen som håper de fleste har pass på plass innen 1. november.