Vann og avløp drift gjennomfører regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i Vestvågøy. Kommunen rengjør hovedvannledningsnettet for å forhindre begroing og for å sikre god vannkvalitet ute på kommunens vannledningsnett.

– De som bor i de aktuelle områdene som skal rengjøres vil som hovedregel bli varslet i forkant gjennom Vestvågøy kommunes telefonvarslingssystem. Spyling av vannledningsnettet kan medføre dårligere vanntrykk og vannkvalitet i spyleperioden, melder kommunen på sin hjemmeside.

– Ved rengjøring åpnes det ventiler i vannkummer i perioder, slik at det spyles ut store mengder vann på kort tid. Vannet i vannledningene får da så stor hastighet at det tar med seg slam som er blitt avleiret på innsiden av rørveggen. Det spyles til vannet er blitt klart.

Dette må du gjøre:

Steng stoppekran: Mens spylingen pågår kan vanntrykket bli dårligere, og noen abonnenter kan bli helt uten vann. Det anbefales og ikke å benytte «vannbrukende» maskiner under spylingen, samt å begrense tappingen fra vannledningsnettet til et minimum. Dersom huseiere bruker vann samtidig som det foretas spyling, kan de få grumsete vann inn i huset. Misfarget vann kan også forekomme etter at arbeidene er avsluttet. Det er derfor, for abonnentenes sikkerhet, anbefalt at stoppekran til eiendommen stenges av i det varslede tidsrommet. Prøv da å tappe kaldtvann, helst fra første tappested etter «hovedstoppekran», og la vannet renne inntil det blir klart.

Gode råd:

  • For at spylingen skal medføre minst mulig belastning for abonnenter har vi satt sammen en liste med gode råd som bør følges.
  • Tapp opp vann til husholdningen på forhånd, og fyll opp kar til reservevann for toalett sisternen.
  • Steng utvendig stoppekran (eventuelt innvendig stoppekran) for å redusere problemer med luft og brunt vann.
  • Unngå tapping av vann i den aktuelle perioden spylingen skjer.
  • Når vannavstengningen er over, kan eventuell kaldtvannskran nær stoppekran åpnes for utspyling før stoppekran åpnes igjen.
  • Rengjør siler på tappekraner og vannmåler.
  • Unngå bruk av vaske- og oppvaskmaskiner før vannet er rent.

Dato, sted og klokkeslett for spyling:

Mandag 24.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (25.05)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Tirsdag 25.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (26.05)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Onsdag 26.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (27.05)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Torsdag 27.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (28.05)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Bøstad, Tangstad til og med Farstad/Opdøl.
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Gravdal til og med Ballstad.

Søndag 30.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (31.05)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya

Mandag 31.05.21: Klokka 22:00 – 07:00 (01.06)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og steine.

Tirsdag 01.06.21: Klokka 22:00 – 07:00 (02.06)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og steine.

Onsdag 02.06.21: Klokka 22:00 – 07:00 (03.06)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og steine.

Torsdag 03.06.21: Klokka 22:00 – 07:00 (04.06)

Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Leknes, Fygle, Skullbru, Hol/Toftan, Storeidmyra og Storeidøya
Alle kommunale abonnenter i og rundt området: Justad, Skifjord, Stamsund, Storfjord og steine.