– Ideelle lag og foreninger kan nå søke Vestvågøy kommune om å få kjøpe/overta denne eiendommen, skriver Vestvågøy kommune på sine hjemmesider.

Administrasjonen opplyser at det på eiendommen er et våningshus og driftsbygning (fjøs), utedo, og rester av et naust som ligger på bakken.

– Bygningsmassen er preget av elde, slitasje og utidsmessighet. Våningshuset er oppført i tømmer. Bygget har innlagt strøm, og har innlagt vann til servant. Våningshuset har ikke innlagt toalett. Det står en enkel utedo et stykke fra våningshuset. Ingen av bygningene har hatt vedlikehold av betydning over en lengre periode, skriver kommunen, som ønsker at «småbruket» på Odden drives som friluftshytte til allmenn bruk.

Eiendommen har en prislapp på 100.000 kroner, men dette forutsetter blant annet at kjøper dekker fradeling, oppmåling, tinglysning og dokumentavgift. Vestvågøy kommune har tilbakekjøpsrett for eiendommen.

LES OGSÅ: Vil selge hyttetomter til høystbydende