Det ble klart i mandagens kommunestyremøte.

Varaordfører Lena Amalie Hamnes (Ap) viste til at det er mål å redusere antall biler som kjører inn i Henningsvær, for å ivareta lokalbefolkningens behov og samtidig være et attraktivt og hyggelig reisemål for tilreisende.

- Effektiv kollektivtransport mellom Svolvær/Kabelvåg og Henningsvær med hyppige avganger vil være et viktig steg for å oppnå dette målet, heter det i et forslag som ble enstemmig vedtatt.

Vågan kommune setter nå av inntil 40 000 kroner som sin andel i pilotprosjektet shuttlebuss Svolvær - Henningsvær sommeren 2022.

Dette skal gjøres i samarbeid med reiselivsaktører.

Ordfører Frank Johnsen (Sp) sa i møtet at man har flere detaljer om saken, men måtte da i tilfelle orientere politikerne bak lukkede dører.

- Dette er et prøveprosjekt. Vi vil prøve å få til en permanent ordning neste år.