Etter brannen natt til søndag 13. februar ble det fort åpenbart at verkstedet ikke kunne reddes. Bygget ble totalt utbrent og i april fortalte Bjørn Wiik at rivningsarbeidet var ute på anbud. Da var politietterforskningen avsluttet og saken henlagt uten at det ble funnet noen eksakt årsak til brannen.

– Det må spesialister på fagfeltet til for å kunne gjøre denne type rivningsarbeid, opplyste Bjørn Wiik i april.

I etterkant har verkstedet blitt pakket godt inn for å beskytte mot vær og vind. Denne uken var det igjen aktivitet på området. Nå er spesialistene på denne typer oppdrag på plass for å gå i gang med rivningsarbeidet.

– Firmaet som skal rive er på plass. Først skal det ryddes ut av verkstedet, forteller Wiik.

Selve bygget og mye av inventaret er forskjellig spesialavfall, dermed er det en del arbeid bare med sortering av alt sammen.

– Når bygget er ryddet vil det gå i gang arbeid med maskiner de nærmeste dagene, sier Wiik.