– Jeg ser fram til å ta fatt på arbeidet i et avgjørende år for klimaet med både stortingsvalg og internasjonalt klimatoppmøte. Kampen for klima og naturen er viktigere enn noensinne, og jeg er glad for å få muligheten til å jobbe for alle medlemmene i Natur og Ungdom som hver dag engasjerer seg for framtiden vår, sier Kaja Marie Nyland.

Nyland har tidligere vært lokallagsleder i Vågan og fylkesleder i Nordland Natur og Ungdom. I lokallag og fylkesstyre har hun blant annet jobbet for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, mot oljeboring i Arktis, med bærekraftige havnæringer og arrangert skolestreik for klima.

– I år må vi skape et vendepunkt i norsk oljepolitikk etter stortingsvalget, og da trenger vi Kaja med på laget. Kaja har imponert oss lenge i kampen mot oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja, og det slaget vant vi. Jeg er også vokst opp i Kabelvåg og det er ekstra stas å få jobbe med Kaja når vi skal overbevise Nord-Norge om en fossilfri framtid i nord, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Sentralstyret i Natur og Ungdom består av 15 personer fra hele landet som jobber frivillig med å gjennomføre Natur og Ungdoms nasjonale politiske arbeid.

Ved siden av sentralstyrearbeidet vil Kaja fullføre siste år på Aust-Lofoten videregående skole våren 2021.

Natur og Ungdoms landsmøte ble for første gang gjennomført helt digitalt med over 150 deltakere fra hele landet.
Landsmøtet vedtok som hovedsatsinger å jobbe for rettferdig omstilling bort fra olje, en mer miljøvennlig fiskeri- og oppdrettsnæring, reduksjon i vei- og flytrafikk og arbeid for et arealnøytralt Norge.

Therese Hugstmyr Woie ble gjenvalgt som leder, og de nyvalgte til sentralstyret er Kaja Marie Nyland fra Kabelvåg, Simen Storengen fra Hamar, Nils Nerhus Rørstad fra Oslo og Anja Risten Buljo Eira fra Kautokeino.