Prosjektleder Berit Tora Sand sier til Lofotposten at det første som skjer er uttrauing av masser der det serviceanlegget skal bygges.

Den jobben starter rett over pinse.

De som ferdes forbi vil også se at det gamle huset på gressvollen vil bli plukket fra hverandre og kjørt bort.

Sand forteller at jobben er begynt innvendig, og at kravene til kildesortering er strenge. Selve rivingen av bygningskonstruksjonen vil ifølge Sand skje når selskapet har ledig kapasitet, og er ikke tidfestet.

Det er Vestvågøy kommune som er byggherre for mottakssenteret som nylig fikk en betydelig medskøyt fra Nordland fylkeskommune.

Serviceanlegget er er kostnadsberegnet til 55 millioner kroner og er er et spleiselag mellom Nasjonal turistvei, Vestvågøy kommune og Nordland fylkeskommune.