I denne uka starter arbeidene med etablering av ny kabelgrøft på nordvestre side av Storgata på Leknes. Gravinga starter ved rundkjøringa og går gradvis sørover.

Etter at kabelomleggingen er utført, er planen å begynne med arbeidene som berører selve gata. Detaljer her vil vi komme tilbake til.

- Biltrafikken vil kunne gå som vanlig, med noe innsnevring der arbeidene pågår. Fotgjengere anmodes om å bruke østre side av gata der arbeidene pågår, sier prosjektleder Eivind Edvardsen i WSP Norge AS.