Naboer vil ha huset revet - kommunen kan ikke gripe inn: - Bygget er svært skjemmende

Beboerne på Gravdal har ved flere anledninger kontaktet kommunen for å få klarhet i hva som skal skje med bygget. Sist ut er Gro Smedsund, som nå har skrevet et brev til kommuneledelsen.