Brannskum har forurenset

Flyplassjef Malfred Slydahl rsier de har satt i gang tiltak der de kontrollere  forholdene ved det gamle brannøvelsefeltet.  Arkivfoto: Lise Fagerbakk.

Flyplassjef Malfred Slydahl rsier de har satt i gang tiltak der de kontrollere forholdene ved det gamle brannøvelsefeltet. Arkivfoto: Lise Fagerbakk. Foto:

Artikkelen er over 7 år gammel

Store mengder av det giftige stoffet PFOS er påvist ved brannøvingsfeltet på Leknes lufthavn. Også ved Svolvær lufthavn Helle er det påvist mindre mengder.

DEL

PFOS er en stabil kjemisk forbindelse som ikke brytes ned i naturen. Dette stoffet ble tidligere brukt i brannskum.

På oppdrag fra Avinor har konsulentselskapene Sweco og Cowi undersøkt tilstanden ved brannøvingsfeltene på 42 av de 45 flyplassene i Norge.

Tre flyplasser har fått området definert som forurenset. Det er Kristiansand lufthavn, Kjevik og Flesland.

Anbefaler tiltak

Ved 15 flyplasser anbefaler konsulentene at det tas nye prøver. Leknes lufthavn er en av dem.

Her ble det funnet verdier av PFOS som er 123 ganger større enn tiltaksgrensen for vann og 16 ganger større en tiltaksgrensen for jord. I rapporten kommer det fram at det er høye konsentrasjoner av PFOS i de deler av det sentrale brannøvingsfelt hvor massene ikke er skiftet ut.

Vannsiget i dam og grøft syd og øst for brannøvingsfeltet leder forurenset vann til myrområdet i nordøst. Det synes å være store konsentrasjonsvariasjoner i dette vannet. Det er også påvist moderate konsentrasjoner av PFOS i utløpet av drensgrøfter nord og vest for landingsbanen, heter det i rapporten.

Satt i gang tiltak

Flyplassjef Malfred Slydahl sier de tar dette på alvor og har satt i gang tiltak som rapporten anbefaler.

Det er ikke noen fare for avsig til Bollemyrene. Det som er av overvann går inn i en samlekum og går i godkjent avløp. Dette er da også godkjent av miljømyndighetene. Som anbefalt i rapporten tar vi nå prøver fra det aktuelle området tre ganger i året. Det er også tatt jordprøver i forbindelse med utbygging av sikkerhetssoner. Slik nivået er nå er det overhodet ikke noe farlig for omgivelsene, sier Slydahl.

Dette stoffet som ble forbudt i 2006 kuttet vi ut i 2001, og vi la ned brannøvingsfeltet i 2008, legger han til.

Miljøansvarlig, Anja Meland Rød, i Vestvågøy kommune har ikke lest rapporten, men mener det er svært interesant. Hun vil ta ta tak i rapporten for å se om det er nor Vestvågøy kommune kan gjøre i denne saken.

Svolvær

I Svolvær ble det ikke er ikke påvist vesentlig forurensning av PFOS/PFOS ved det eldste brannøvingsfeltet, men det ble påvist betydelige konsentrasjoner av PFOS i én overflateprøve fra det yngste brannøvingsfeltet, men vesentlig mindre rett under overflaten.

Selv om det også er påvist noe PFOS i et lag ned mot berggrunnen, synes det ikke å kunne være akkumulert store mengder PFOS her, ettersom det ikke er mye løsmasser på stedet. Det er ikke anbefalt noen tiltak, heter det i rapporten.

Artikkeltags