– Dette er bare trist, sa Erna Solberg da hun vandret i de stillestående produksjonslokalene ved Hopen Fisk AS som nå skulle hatt full produksjon av blåkveite, og der eksportkrisen til Russland betyr at 40 arbeidere er permitterte.

Tristhet ga også daglig leder Aage Eriksen klart uttrykk for, og han ba om hjelp fra regjeringen for at spesielt pelagisk fiskerinæring i Norge kan overleve på kort og lang sikt.

Hopen Fisk AS har mistet 30 prosent av inntektsgrunnlaget sitt da Russland innførte importforbudet. Av ett tusen tonn sildefilet og ferdig produsert torskerogn, befinner 200 tonn seg fortsatt på lager i Hopen, og Eriksen sa man går en svart høst i møte uten hjelp.

Han kritiserte også at fiskeriene har fått altfor liten plass i grunnlovsfeiringen i 2014, og viste til at Hopen har hatt bosetting tilbake til 800 år før Kristi fødsel, og på det meste var det 450 båter og 1400 fiskere i Hopen under lofotfisket. Halvparten sov i rorbuer, og resten under båthvelvet. Men nå er krisen slik at både fiskere, fiskeindustriens ansatte og bedriftene selv kan måtte forlate gård og grunn.

Medeier i Hopen Fisk, fylkestingspolitiker Ragnvald Bent Eriksen (H) fra Pundslett, ba regjeringen kreve tollfrihet i EU på bearbeidede fiskeprodukter, og utløse garantiordninger via GIEK, for å overleve.

– Vi kan ikke gå inn med direkte økonomisk støtte til bedrifter, men vi jobber med det man her ber om, sa Erna Solberg. Hun påpekte også at Norges valg om å stå utenfor EU, og holde fiskeri utenfor EØS-avtalen, har konsekvenser nå.

Søren Fredrik Voie fra Vestvågøy Høyre ba regjeringen etablere et kapitalfond for Lofoten og Vesterålen, for å styrke innovasjon og sikre små og mellomstore bedrifter finansiell støtte, men det fikk han kontant nei fra Erna Solberg til. Hun vil heller satse på bedre rammevilkår, enn kapitalfond.

Aino Ellingsen fra Ellingsen Seafood i Skrova, som også er varaordfører i Vågan, ba om at økningen i MTB i oppdrettsnæring med ti prosent, beholdes.

– Det er noe regjeringen raskt må avgjøre, sa Erna Solberg.

– Vi skal finne alternative markeder til 15.000 tonn laks, selv om det blir smertefullt en kort periode, sa Aino Ellingsen.