Gå til sidens hovedinnhold

Får 4 mill til oppfinnelser

Artikkelen er over 8 år gammel

Innovasjon Norge har tro på Christian Mides og ConceptoMeds planer og gir dem 4 millioner kroner.

Målet er å skape et aktivt innovasjons- og produktutviklingsmiljø for medisinsk-teknisk utstyr på Ballstad, med hele verden som nedslagsfelt.

Lofotposten skrev tidligere i år om ConceptoMed som hadde utviklet en skjerm som beskytter pasienter mot uro ved blodprøvetaking. Skjermen er bare én av flere oppfinnelser som ConceptoMed har på gang.

Én av de største nyvinningene er et sterilt engangsutstyr som det er behov for på alle helserelaterte institusjoner.

– Det er et produkt som er i utstrakt bruk hver dag over hele verden, og som har et enormt potensial, sier daglig leder i ConceptoMed, Christian Mide.

Av konkurransemessige hensyn vil han ikke gå nærmere inn på hvilke produkter de har under utvikling.

Nye arbeidsplasser

Innovasjon Norge kjenner til detaljene, og har som tilskuddet reflekterer, stor tro på prosjektet.

– Vi ser på dette som et prosjekt med stort økonomisk potensial, og som kan gi verdiskapning og arbeidsplasser i Lofoten, sier spesialrådgiver ved Innovasjon Norges kontor i Bodø, Bjørn Kymre.

– I tillegg er dette litt atypisk i forhold til alt det andre som foregår i regionen. Mye i dag er basert på for eksempel marin sektor. Det ConceptoMed representerer nå, er noe helt nytt. En type arbeidsplasser som vi gjerne ønsker etablert ute i distriktene, sier han.

– Hvor mange arbeidsplasser er det snakk om?

– Foreløpig så snakker vi om et utviklingsmiljø med 5-7 ansatte i løpet av et par år. Men på sikt så er det mulig å se for seg mer. Både i denne regionen og kanskje andre deler av landet.

– I første runde er det mest snakk om utviklingsmiljø og salg. Det er jo en type arbeidsplasser man ikke finner mye av – i alle fall ikke på Ballstad, sier Kymre.

Stor satsing

Kymre sier at Innovasjon Norge gir tilskudd på inntil 4 millioner, men at det ligger en forutsetning om ytterligere kapitalførsel for eierne.

–Vi fullfinansierer ikke prosjekter. Vår rolle er å dele risiko med private eiere. Vi har vurdert at verdiskapningspotensialet er så stort at det forsvarer bruk av virkemidler. Når vi vurderer muligheter er det hele tiden opp mot risiko. På tross av risikoen, er potensialet kjempestort. Da er vår rolle å gå inn sammen med eiere og dele den risikoen,sier Kymre.

Med eiere mener han både nåværende eiere,og eventuelle nye eiere eller medeiere i en videre fase.

I tillegg så Innovasjon Norge potensial i sammensetningen av gründere. ConceptoMed eies i dag av Christian Mide, Marius Andresen, Per Benjaminsen og Mads Haaland-Paulsen.

– Det er en interessant gruppe av personer, de har også en spennende kobling inn mot designmiljøet. Det blir spennende å se om de får med seg enda flere aktører. Både med hensyn til kompetanse og penger, sier Kymre.

– Hvis man lykkes her er mulighetene veldig store. For noen av produktene snakker man omsetning i milliardstørrelse. Dette kan ha hele verden som marked, sier han.

ConceptoMed er nå på utkikk etter lokaler for å utvikle bedriften på Ballstad. I løpet av de nærmeste månedene vil de også åpne for investorer.