Det er den samme kvoten som de tre siste årene. Også i 2013 vil det være fri fangst i alle fangstområdene.

Kvoten er satt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen understreker at fangsten er bærekraftig, samtidig som hvalfangstnæringen får stabile og gode rammer.

De siste årene er bare omtrent halvparten av kvoten tatt, viser tall fra Fiskeridirektoratet. I 2011 ble 533 av de 1.286 vågehvalene i kvoten skutt. Tallene for i fjor foreligger ikke ennå, men fangsten ligger an til å bli langt mindre enn kvoten tillatte. (ANB-NTB)