Rådmannen er klokkeklar: – All undervisning vil skje på Napp skole fra 1.1.2020.

NAPP: Fra 1..1.2020 stenges Ramberg skole og all undervisning blir å skje på Napp skole

NAPP: Fra 1..1.2020 stenges Ramberg skole og all undervisning blir å skje på Napp skole

Rådmann Erling Sandnes i Flakstad kommune gjør det helt klart at fra 1.1. januar 2020 stenges Ramberg skole, og all undervisning vil skje på Napp skole.

DEL

- Dette ut fra en helhetlig vurdering, skriver rådmannen i en pressemelding.

Rådmannen opplyser at det ble gjennomført delvis stengning av Ramberg skole våren 2019 som følge av inneklima. I en rapport framlagt av kommunelegen datert 19. september ble det forhåndsvarslet stenging fra 1.1.2020. Napp skole ble da forberedt som en løsning dersom forsvarlig drift på Ramberg skole ikke var mulig, med oppfølgning i slutten av november. Det er gjennomført midlertidige tiltak for forbedring i perioden. Vurderinger gjennomført på Ramberg skole gjennom denne perioden tilsier at inneklima ikke er tilfredsstillende og forsvarlig drift ikke imøtegås. Det er ikke forventet forbedring av inneklima innen fristens utløp, skriver Rådmannen.

Med bakgrunn i helsefaglig vurdering av Ramberg skole og kommunestyrets vedtak om bygging av ny skole med tilhørende framdriftsplan, ble det gitt internt varsel fra Rådmannen den 14. november om at undervisningen ville bli flyttet fra 1. januar 2020. Kommunelegen fattet nytt vedtak om stenging av skolen den 2. desember dersom ikke påpekte avvik ble lukket innen 1.1.2020.

Kommunen har mottatt et skriv fra Folkehelseinstituttet (FHI) den 18. desember, som anbefaler videre bruk av Ramberg skole. Etter nærmere undersøkelser viser det seg at FHI ikke har hatt tilnærma hele historikken i saken til grunn for sine vurderinger. Psykososialt miljø er også en betydelig del av vurderingen som gjøres. Vi velger å stole på vår helsefaglige kompetanse, som har fulgt opp skolebyggene kontinuerlig over mange år. Dermed står bestemmelsen om at Ramberg skole stenges fra nyttår, slår rådmannen fast.

I torsdagens Lofotposten viste ordfører Trond Kroken til at flytting til Napp skole over nyåret er rådmannens avgjørelse, og i tråd med rådmannens myndighet. Men forholdene ved Ramberg skole krever ikke umiddelbar stenging, mente ordføreren.

I desember ble det flertall for å utrede bruk av Fredvang skole i kombinasjon med brakkerigg som midlertidig skole. Utredningen med kostnadsoverslag skal legges fram i første formannskapsmøte i 2020.

– Bør vente med å stenge Ramberg skole

Artikkeltags