Napp skole klargjøres for å ta i mot elever

To år etter at Napp skole ble nedlagt er arbeidet med å klargjøre for ny drift i full gang.