Samferdselssektoren i Norge har over flere planperioder sørget for å se kommunikasjons- og ferdselsårer i en sammenheng når det det kommer til prioriteringer av både planleggingsmidler og bevilgninger til oppstart/utbygging. Lofoten har virkelig tatt denne helhetstenkingen for sjø, luft og land på alvor. Alt er tilsynelatende gjort etter boka når man har koblet ideen om en større, felles flyplass med nedkorting av E10, for å redusere kjøretiden internt i øyriket – og først og fremst mellom Svolvær og Leknes.

Et nylig avholdt møte i regi av Statens vegvesen viser i klartekst det siste rullering av NTP (nasjonal transportplan) bar bud om: Det er langt fram til å innfri Lofotens ambisjoner om større flyplass og kortere kjøretid internt i øyriket.

Samferdselsdebatten i Lofoten står ved et veiskille av strategisk-politisk karakter: Skal flyplass og vei fremdeles henge sammen, eller bør det jobbes adskilt med henholdsvis vei, havner og flyplass?

Avinor har store økonomiske problemer som følge av koronatiltakene, som har rammet luftfarten hardt. I Bodø er flyttingen av flyplassen noen hundre meter utsatt. En flytting som først og fremst er begrunnet med å frigjøre arealene på dagens flyplassområde til byutvikling. En kan spørre seg hvorfor dette i det hele tatt er på Avinors liste og budsjetter. Fra Lofoten får vi finne energi og kraft i dette, og konstatere at i politikken er alt – i hvert fall det meste – mulig.

Mens Bodø klarer å få samferdselsmidler til byutvikling, sliter Lofoten med å få gehør for reelle behov innenfor samferdsel. Ifølge Statens vegvesen har vi mange år til vi ser noen utbedringer langs E10. Det nærmeste prosjektet i Lofoten er rassikring i Flakstad og Moskenes, med ventet oppstart 2026 – 2027.

Da Avinor og vegvesenet lag fram sin felles rapport og vei og flyplass i 2020, framkom det at kjøretiden mellom Svolvær og Leknes måtte reduseres til 45 minutter for å få til dagpendling. Kortere vei mellom Lofot-byene, en tettere bo- og arbeidsregion, har vært ett av kronargumentene for å utbedre E10. Estimert kjøretid Svolvær–Leknes har har vært nede i 38 minutter. Dette ble senere ble justert til 43 minutter.

Nå viser vegvesenet til en kjøretid på 50 minutter i de skissene de nå vurderer som aktuelle. Og Avinor arbeider ikke med en større Lofot-flyplass på Leknes i øyeblikket. Det er dessverre realitetene i øyeblikket. realiteter som politikerne i Lofoten må ta innover seg. Da nytter det ikke vise til ambisjonen er en annen.

Hele "samferdselspakken" i Lofoten ser ut til å være inne på en blindvei. Om vei og flyplass fremdeles skal kobles sammen i den videre kampen om samferdselskronene, må besvares før vi leker videre med om kjøretiden mellom Svolvær og Leknes kunne eller burde vært 38, 43 eller 50 minutter.

Avinor jobber ikke med flyplass på Leknes nå: - Realisering av en eventuell flyplass er en politisk beslutning