Mandagens kommunestyre var en enorm skuffelse. Vedtaket i kommunestyret verner kun om havneområdet, men gjør resten av Henningsvær fritt vilt for utbyggerne, og innbyggerne blir taperne. Dette er veldig uheldig, og til hinder for en helhetlig endring i reguleringsplanen for Henningsvær. Heimsundet er ikke det eneste området som er utsatt for massiv utbygging og omgjøring av helårsboliger til fritidsboliger, ei heller er det kun i dette området turistnæringen får forrang, hele Henningsværs framtid står på spill.

Rødt skulle helst sett at reguleringsplanen for hele Henningsvær hadde blitt revidert. Inntil det skjer, må vedtaket om boplikten håndheves, også i områder som er regulert til ‘’annet kombinert formål’’. Rødt foreslo derfor ‘’kommunal forskrift legges til grunn i alle reguleringsplaner og i arealplanen for Vågan’’.

Henningsvær har utviklet seg enormt siden 2008, da dagens reguleringsplan ble utarbeidet. Bare siden 2017, da reguleringsplanen ble revidert, har utvikling skutt i taket. Det er på tide å stoppe opp, gi innbyggerne et pusterom og skape en reguleringsplan som legger til rette for både innbyggere, fiskerinæring og turistnæringen i et bedre samspill enn det vi ser i dag. En reguleringsplan som legger til rette for forskjellig næringer og samtidig evner å skape bolyst. Turismen er ikke svaret på alt!

Utfordringene med Henningsvær er at det skal bygges ut i og rundt alle boligfelt og havner til turistnæringen, dette fører til at nattklubber og utesteder kommer rett inn under soveromsvinduet til lokalbefolkningen. Dagens reguleringsplan holder frem turistnæringen som den nye primærnæringen, og fiskerinæringen ble tilsidesatt og vurdert som ikke levedyktig å bygge et samfunn på lengre. Det var kanskje greit i 2008, men nå er det blitt et problem som fører til fraflytting. Dette er villet politikk fra H, Frp, og V som i stor grad er styrt av kortsiktig tanke på profitt, uten tanke på at næringen i Henningsvær skal være bærekraftig og innbyggervennlig.

Ifølge disse partiene så er det størrelsen på lommeboka som avgjør om du skal få bo i Henningsvær, og de evner ikke se at den vanvittig raske utviklingen av fritidsboliger og utesteder er en trussel for skole og barnehage i Henningsvær. Arealer som kunne vært brukt til helårsboliger blir gjort til nye fritidsboliger, og utelivet og turistnæringer dukker opp på hvert et hjørne av det lille samfunnet. Her fremstår det som at H, FrP, og V i stor grad er styrt av grådighet og kortsiktig kapital, uten tanke på hva som er til det beste for innbyggere i ulike faser i livet. Er det ikke innbyggernes levevilkår og ikke høyeste markedspris på boligene som skal styre utviklingen i Henningsvær?

Rødt mener også administrasjonen har tolket loven om konsesjonsplikten feil, og at når boplikten er vedtatt i kommunestyret så har den forrang for reguleringsplaner i kommunen. Rødt var i forkant av kommunestyret på mandag i kontakt med statsforvalteren for å få en avklaring på spørsmålet om regulering til annet kombinert formål opphever boplikten i de områder det gjelder. Statsforvalterens svar var; statsforvalteren kan ikke se at planstatus har betydning for spørsmålet om boplikt. Dette tolker Rødt som at boplikten skal være rådende også i områder som er regulert til annet kombinert formål. Dette ble glatt oversett av kommunestyret på mandag, og betegnet som irrelevant.

Rødt ber både ovennevnte partier og administrasjon komme på banen og erkjenne de utfordringer som Henningsvær nå står overfor, i stedet for å tekkes profittinteressene til noen få. Vi mener at vi alle kan enes om at man ønsker fortsatt bosetting i Henningsvær, og vil alle at det skal være unger i 17-maitoget, også i framtiden. Da må politikerne her i kommunen begynne å føre politikk for folk og ikke bare for seg selv, og administrasjonen må følge de politiske føringer som kommunestyret gir!

Les også

«En ekte lofottorsk jeg er, for jeg er født i Henningsvær»