«Det grønne skiftet, kvinner og likestilling» er overskriften i et leserinnlegg Karianne B. Bråthen, talsperson for Arbeiderpartiet innen fiskeri og havbruk, har i et leserinnlegg i Lofotpostens papirutgave 17. november.

Jeg undres på hvorfor hun kaster seg på bølgen der flere politikere, samt personer med høy akademisk utdannelse mer eller mindre betegner utøverne i fiskeflåten som personer som trakasserer og er ufine med kvinner som kommer om bord i fiskeflåten.

Det grønne skiftet blir stort sett bare nevnt som en bisetning i hennes innlegg, og det virker som om det er mest for å få noen ord ekstra i innlegget.

For å ta innlegget hennes kapittel for kapittel:
Det er ingen seriøse fiskere som IKKE ønsker at vi ikke skal øke eksporten, eller skape nye, norske arbeidsplasser i prosessen, samt at det er en selvfølge at kvinner i næringa vil være en del av denne utviklingen. Når det gjelder nye norske arbeidsplasser er nok Ap selv et av de største hindrene for dette, da de har erklært EØS-avtalen for vernet, den skal ikke røres, og heller ikke prates om!

Fiskerne aksepteres heller ikke at noen slås ned fordi kvinner, eller for så vidt menn, varsler om seksuell trakassering. Det er heller ikke dokumentert at den kvinnen som ble slått ned, ble slått ned fordi hun hadde varslet om trakassering, det Bråthen, sammen med mange andre, gjør her er å avsi en dom før en sak er etterforsket!

Det er bra at fiskeriministeren har trakassering og likestilling på dagsorden, må han, og andre politikere, huske at ordet er «likestilling», ikke særfordeler med bakgrunn i kjønn...

Jeg er enig i at ALLE nye «rekrutter» til fiskerinæringen vil sørge for at vi har en framtidsrettet næring, med de positive ringvirkningene det vil sørge for i forhåpentligvis distriktene og langs kysten.

Økt likestilling er, etter min mening, et begrep uten innhold, skal man tvinge kvinner inn i næringa, eller hva ser Bråthen for seg?

Bråthen ønsker heller «ikke en ny situasjon der de unge og nyutdannede vurderer at en karriere i disse sektorene ikke er verd lønna eller at du risikerer å bli utsatt for trakassering»
Kan jo opplyse Bråthen om at lønna avhenger av hva man klarer å fiske, uavhengig av kjønn, det er i stor grad naturen som bestemmer det. Når det gjelder trakassering er det ikke mer trakassering i fiskeflåten enn det er i andre yrker, og vi aksepterer det ikke, men hele næringen er uthengt som «gamle griser». For å dra det litt lenger, det har vært flere artikler i mediene om mobbing, trakassering i andre yrker, også læreryrket, men ingen går omkring og forteller samfunnet at lærerstanden består av gamle griser og «trollkjerringer». Når det gjelder politikere, så blir det jo ikke påstått at alle rikspolitikerne er svindlere og bedragere, med bakgrunn i avsløringer om sentrale politikere som har «misforstått» lover og regler for å tilegne seg mer penger!

Når det gjelder Bråthens utålmodighet for å starte arbeidet med å sørge for likestilling i næringa, håper jeg noen kan gi henne en beroligende tablett. Av erfaring vet man jo at slike individer gjør vondt verre med sine forslag, på grunn av at de aldri setter seg skikkelig inn i «materien», de handler kun med bakgrunn i et medieskapt hysteri, fordi det er «politisk korrekt»!