Gå til sidens hovedinnhold

Når virkeligheten ikke er tilstrekkelig…

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesrådet med AP og Sp i spissen mener tannhelsen i Nordland kan bli bedre ved å gjøre tilgangen til tannlegekontor vanskeligere gjennom å sentralisere tjenesten.

Ja, en merkelig påstand, men det var faktisk én av argumentene som ble brukt som begrunnelse da fylkesrådet i oktober 2018 foreslo å fjerne 16 tannlegekontor i Nordland. Forslaget i saken «Tannhelse for framtida» var preget av en argumentasjon som fikk mange til å reagere.

Fylkesrådet fremhevet dårlig kvalitet på lokaler, vanskelig rekruttering av fagpersonell, manglende universell utforming og svært dyr husleie som gode grunner til å kutte antall steder der nordlendingen kan få tannpleie.

Forslaget medførte et rekordstort oppmøte da fylkestinget startet, fra brukere, ansatte på tannlegekontorene, berørte kommuner og andre som kunne dokumentere at fylkesrådets påstander i saksutredningen var direkte feil på flere punkter.
At AP og SV har et avslappet forhold til etterrettelig informasjon til fylkestinget er ingen overraskelse, men at Senterpartiet valgte å stille seg bak slike metoder var skuffende å oppleve for oss som ønsker å gjøre Nordland til et bedre sted.
I sin iver etter å sentralisere tannhelsebehandlingen og således gjøre det vanskeligere å bo i distriktene valgte altså fylkesrådet å ty til usannheter når virkeligheten ikke var nok…

Delegasjonene som møtte opp tilbakeviste både de påståtte kostnadene for leie av lokaler, funksjonshemmedes problemer med å benytte kontorer og ikke minst manglende rekruttering. Dette medførte at fylkesrådet ikke fikk sentralisert riktig så mye som de ønsket, men klarte kun å fjerne 11 av de 16 tannlegekontorene som opprinnelig skulle nedlegges.

Fylkesrådet fikk også flengende kritikk fra berørte kommuner som ikke hadde fått mulighet til å komme med høringsinnspill i forkant av saken.
Dette er bare ett av flere tilfeller der fylkesrådet med AP og Senterpartiet i spissen er kritisk til eller unnlater å la kommuner få ta del i avgjørelser som lokaldemokratiet burde få si noe om.

I saken om «Tannhelse for framtida» fremmet vi i Fremskrittspartiet et forslag om å utrede mulighet for mobil tannklinikk. En mobil enhet som kan frekventere hele fylket og gi mulighet for tannpleie til befolkningen også i de ytterste distriktene uten at disse innbyggerne påføres store reisekostnader og fravær fra skole og arbeid. Vi foreslo selvsagt også at nedleggelse av de forslåtte tannklinikkene skulle stoppes inntil en slik mobil enhet var på plass.
Vårt forslag fikk liten støtte, Senterpartiet og Arbeiderpartiet lyktes i stor grad å gjøre det enda mindre attraktiv å bo i distriktene ved å sentralisere et høyst påkrevd tilbud til befolkningen.

I kommende periode vil vi fortsatt jobbe for at en mobil tannklinikk kan realiseres, så ønsker du å bidra til at Nordland blir et bedre sted, stem FrP ved kommune og fylkestingsvalget.

Kommentarer til denne saken