Det var i juni det ble kjent at Aker ASA hadde solgt Havfisk ASA og Norway Seafoods AS til Lerøy Seafood Group. Havfisk ASA eier trålerrederiet Nordland Havfiske AS i Stamsund, mens Norway Seafoods AS eier filetfabrikkene i Melbu og i Stamsund.

 

Måtte godkjennes

Det var en forutsetning for salget at Nærings- og fiskeridepartementet og konkurransemyndighetene godkjente transaksjonene

Nå har Nærings- og fiskeridepartementet godkjent den fiskerimessige siden av eierendringen i Havfisk ASA og Norway Seafoods AS ved at Lerøy Seafood Group ASA gis tillatelse til å overta 64,42 prosent av aksjene i Havfisk ASA og 73,63 prosent av aksjene i Norway Seafoods AS.

Sandberg sa ja

– Lerøy er i dag en av Norges ledende sjømatleverandører. Etter min oppfatning vil Lerøys inntreden i Havfisk og Norway Seafoods kunne styrke fiskeforedlingsvirksomheten, og være positivt for hvitfisknæringen i Norge gjennom selskapets solide kompetanse og breie distribusjonsnettverk, sier fiskeriminister Per Sandberg i en pressemelding.

Uendrete vilkår

I pressemeldingen heter det at godkjennelsen er gitt etter reglene i deltakerloven og godkjennelse gjelder den fiskerimessige siden av kjøpet.

–Alle vilkår knyttet til Havfisk ASA sine tidligere tillatelser er videreført. Det betyr at alle leveringsvilkår knyttet til torsketrålerne forblir uendret og likeens aktivitetskravet som Havfisk ASA har på sine seks anlegg i Stamsund, Melbu, Hammerfest, Storbukt, Kjøllefjord og Båtsfjord, heter det i pressemeldingen.

Konkurransetilsynet har foreløpig ikke kommet med sin konklusjon vedrørende salget.

Med overtakelsen av Havfisk får Lerøy tilgang til 11 prosent av den norske torskekvoten, eller vel 100.000 tonn.

Lerøy omsatte i første kvartal i år for 3,8 milliarder kroner, og hadde et overskudd før skatt på 592 millioner kroner.