Alf Brekken & Sønner AS  gjennomfører stor emisjon: - Jeg begynner å se lysere på framtiden

Entreprenørfirmaet Alf Brekken & Sønner AS har slitt i økonomisk motbakke de siste årene etter flere rettstvister om sluttoppgjør. Nå er selskapet i ferd med å bli restrukturert ved at det gjennomføres emisjon og selskapet får tilført ny kapital. Daglig leder Runar Brekken begynner å se lysere på framtiden.