Rune skal lede det nye selskapet som ble «født» i helga

Fr. Wangsvik AS og Hovdan AS er blitt til ett selskap som har fått navnet Aqila AS.