Raymond Larsen, daglig leder for TreTeam entreprenør AS er alt annet enn fornøyd med brevet han nå har mottatt fra Statens vegvesen.
I brevet står at alle kjøretøy i næring som har tillatt totalvekt over 3,5 tonn må ha en bombrikke. Reglene trer i verk ved årsskiftet.
Larsen og TreTeam har en slik bil. Problemet er at den bilen aldri kommer i nærheten av en bomring.

Nærmeste bomring er i Bodø, 30 mil pluss en times fergetur unna.
– Vi bruker bilen mest innad i kommunen. Nærmeste bomring er i Bodø eller Tromsø, sier Larsen.
Det er da Ryaforbindelsen og Veipakke Salten.
Det er altså noen titalls mil før han er i fare for å treffe på en bomring med kjøretøyet.

– Det virker litt meningsløst, konkluderer Larsen.

- Jeg har ikke tenkt meg til Bodø

Han har fått beskjed om at det beste for han – som jo ikke har behov for bompengebrikke – vil være å skaffe seg en bompengebrikke via Veipakke Helgeland. Det er fordi de ikke har noe annen forhåndsbetaling enn et depositum på 200 kroner.
– Hadde jeg tenkt å kjøre til Bodø, så hadde jeg jo skaffet meg en slik brikke, sier Larsen.
Problemet er da at han ikke har tenkt seg dit.

– Det er litt artig at Frp-statsråden gjør dette, sier Larsen.

Nærhet til bomstasjon er uvesentlig

Fagkoordinator Åge Jensen i seksjon for brukerfinansiering i Vegdirektoratet forteller at reglene trer i verk fra 1. januar og gjelder alle motorvogner som enten er registrert på et foretak, staten, fylket eller en kommune, eller et kjøretøy som på annen måte er benyttet hovedsakelig i næringsvirksomhet.
Disse reglene gjelder også for dem som ikke kommer til å passere en bomring?
– Forskriften gjelder kjøring på offentlig vei, i og med at dette er plassert i veitrafikkloven er det et krav. Ikke koblet til om det er i nærheten av noen bomstasjoner, forklarer Jensen.

Traktor og Nato-biler untatt

Det er unntak for traktorer, visse motorredskaper og Nato-kjøretøyer, forklarer han videre.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i en pressemelding begrunnet de nye reglene på følgende måte:
– Nesten to tredeler av utenlandske vogntog unnlater å betale bompenger i Norge. Det gir en skjev konkurransesituasjon mellom norske og utenlandske transportører. Denne urimeligheten griper vi nå fatt i. Vi innfører fra 1. januar 2015 krav om obligatorisk bombrikke for tunge kjøretøy, som en del av regjeringens arbeid for ryddigere forhold innen veitransport.
 

Om reglene:

Fra 1. januar må alle kjøretøy som eies av foretak, stat, kommune eller fylke, eventuelt kjøretøy som hovedsakelig brukes til næring, være utstyrt med en bompengebrikke.
Om det ikke er en slik brikke i kjøretøyet gis et gebyr på 8000 kroner. Om du da ikke betaler innen fristen økes gebyret med 50 prosent – altså til 12000 kroner.
Om du stoppes en andre gang uten bompengebrikke er gebyret fordoblet – da vil det koste 16.000 kroner. Også da økes gebyret med 50 prosent om du ikke betaler innen fristen.
Det er unntak for blant annet traktorer og visse andre motorredskaper.
Statens vegvesen, politiet og tollvesenet skal kontrollere om reglene overholdes.