Nå får butikken til Marit mer parkering: – Vi har én butikk igjen med ferskvaredisk, jeg vil ikke slå beina under bedriften

Spar Storøya og daglig leder Marit Hemly ligger nå an til å få en løsning på parkeringsproblemene ved butikken.