Sjømatprodusent trues med tvangsmulkt på flere hundre tusen

Fylkesmannen i Nordland har sendt varsel om tvangsmulkt på 300.000 til sjømatprodusenten Arctic Harvest AS på Ballstad hvis bedriften ikke retter opp flere avvik.