De nærmeste naboene vil ikke ha høyhuset til Ringnes: - Dette gir helt fremmede proporsjoner

Høyhus-planene til Christian Ringnes vekker ikke begeistring hos naboene i sameiet Svolvær havn.