(Nettavisen) Med en månedslønn på 83.830 kroner (median) i 2017, befinner norske flygere seg på den norske lønnstoppen - bare slått av ledere av olje- og gassutvinning (93.420), viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Ja, vi ligger høyt på lønnsstatistikken i Norge, men det hører også med til bildet at arbeidstida ikke er 37,5 timer, men opptil 60 timer per uke. Samtidig ligger vi vesentlig under det som er snittet for trafikkflygere i Europa, sier Yngve Carlsen, forbundsleder i Norsk Flygerforbund, til Nettavisen.

På sikt tror Carlsen at rekrutteringen til yrket kan bli en utfordring:

- Det begynner å tegne seg et bilde med flygermangel. Flyprodusenten Boeing har anslått at verden vil trenge rundt 637.000 nye trafikkflygere i perioden fram til 2034, sier han.

Videre på lønnsstatistikken finner vi legespesialister, flygeledere, sivilingeniører og ledere av forsikring og finansvirksomhet.

Slik ser topp fem-lista ut:

Ledere av olje- og gassutvinning: 93.420

Flygere: 83.830

Legespesialister: 81.820

Flygeledere: 80.800

Sivilingeniører: 76.330

Nettavisen har hentet ut tallene fra Statistisk sentralbyrå og rangert de etter månedslønn (median) i 2017.

Her kan du se lista over de 200 best betalte yrkene i Norge

Tallene gjelder heltidsansatte av begge kjønn innen privat sektor og offentlig eide foretak.

På en del yrker mangler det tall i statistikken. Det gjelder for eksempel toppledere i offentlig administrasjon, dommere og offiserer. Disse yrkene er ikke vist i oversikten.

Lønnsstatistikken fra SSB ble sist oppdatert 1. februar i år og viste en økning i månedslønn fra 2016 til 2017 på 2,3 prosent.

I privat sektor og offentlig eide foretak var gjennomsnittlig månedslønn i 2017 på 44.810 kroner. Til sammenligning var månedslønnen i statsforvaltningen 48.040 kroner og i kommunal forvaltning 40.420 kroner.

I årets hovedoppgjør mellom LO og NHO, der partene kom i mål 8. april, ble det enighet om et generelt lønnstillegg på 1.950 kroner i året og et lavtlønnstillegg på 4.875 kroner i året til alle på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn (464.139 kroner i året).

Rammen for årets oppgjør anslås til 2,8 prosent årslønnsvekst, ifølge NHO. (ANB)