(Siste)

Delegatene på konferansen til LO Finans, og ikke minst LO-lederen selv, vet at det ikke er administrerende direktør Stein Lier-Hansen som alene bestemmer utfallet av lønnsoppgjøret til våren. Det vil være klart først etter normalt lange og vanskelige forhandlinger mellom arbeidsgiverne og arbeidstakerne.

– Men vi er jo glade for at arbeidsgiverne kommer med lønnstilbud allerede nå. Normalt ville vi måtte gå flere runder rundt forhandlingsbordet før vi kommer dit, sa han Roar Flåthen.

Industriarbeiderne starter frontfagsforhandlingene med arbeidsgiverne 1. april. Lier-Hansen er bekymret for den konkurranseutsatte industrien og mener det ikke er rom for mer enn 50 øre timen i lønnstillegg i mellomoppgjøret. Helst vil han ha nulloppgjør, slik også NHO-leder John G. Bernander har tatt til orde for.

Tusenlapp i året

– Det skulle bli omtrent en tusenlapp ekstra i året. Så kan dere jo selv regne ut hvor mange femtiøringer dere sitter igjen med etter at skatten er trukket fra, fleipet Flåthen.

Ifølge Lier-Hansen viser beregningene av årets overheng, det vil si effekten i 2011 av fjorårets lønnsoppgjør, alene vil sikre en lønnsvekst i år på mellom 1 og 1,5 prosent. Altså omtrent på nivå med forventet prisvekst.

– Vi mener det riktige for vår konkurranseutsatte industri vil være et nulloppgjør. Men om noe skal gis, vil det være mer enn nok for å sikre kjøpekraften at det gis 50 øre i timen til dem som ikke har lokale forhandlinger. De som har lokale forhandlinger, trenger ikke noe generelt tillegg, sier han til VG.

LO er klar på at nulloppgjør ikke er aktuelt. Flåthen og Fellesforbundets leder Arve Bakke vil ifølge VG neppe nøye seg med noe mindre enn 1 krone i timen.

Industrien under press

– Jeg vil ikke være den som driver opp forventningene til årets mellomoppgjør. Det er utrolig viktig å ha hensynet til den konkurranseutsatte industrien som utgangspunkt og hva den norske økonomien tåler, sa Flåthen.

Så langt har norsk eksportrettet industri klart seg greit gjennom den økonomiske krisen, til tross for at norske arbeidere fikk økt kjøpekraft i kriseårene. Det skyldes at produktiviteten har økt like mye. Den utviklingen må fortsette for at LO skal kunne forsvare reallønnsøkning i en situasjon der konkurrerende arbeidere i europeiske land har måttet tåle stillstand og kutt i sin kjøpekraft, poengterte Flåthen.

Også den høye kronekursen, som er blitt drevet i været av stigende oljepriser, og forventninger om at renta skal begynne klatringen tilbake til normalnivået igjen i år, er med på å legge ytterligere press på industrien. (ANB-NTB)