Lofoten Matpark og Fabrikken Næringshage: – Tettere samarbeid vil gi økt innovasjon og næringsutvikling

I slutten av mai inviteres næringslivet til en møte der kan få gode råd og oversikt over hvilken støtte-og finansieringsordninger som finnes.

DEL

Lofoten Matpark har nå inngått en intensjonsavtale der formålet er å legge til rette for økt innovasjon og næringsutvikling i Lofoten og Vesterålen, gjennom tettere samarbeid.

Fellessatsing

Den første av fellessatsingene er et arrangementsserie i Lofoten og Vesterålen

– Det er gjennom å etablere gode og robuste strukturer for samarbeid at Lofoten Matpark og Fabrikken Næringshage ønsker å bidra til økt verdiskapning i hele Lofoten. I dag samarbeider begge selskaper med både offentlige og private aktører på mange forskjellige prosjekter og har også samarbeidet med hverandre på flere utviklingsprosjekt før. Gode intensjoner er ikke nok og i mars tok de to bedriftene samarbeid til et nytt nivå og inngikk en intensjonsavtale. Formålet med intensjonsavtalen er å legge til rette for økt innovasjon og næringsutvikling i Lofoten og Vesterålen, gjennom tettere samarbeid.   Nå jobber vi med å finne konkrete samarbeidsprosjekter og samarbeidsformer. Det første av våre fellessatsinger er et arrangementsserie i Lofoten og Vesterålen og neste uke inviterer vi til tre innholdsrike arrangementer. 28. og 29. mai kan du møte Fabrikken Næringshage, Inkubator Salten, Innovasjon Norge Nordland, og Norges forskningsråd. heter det i en felles pressemelding.

Oversikt

Tema på disse arrangementene er å gi bedrifter i Lofoten og Vesterålen bedre innsikt i hvordan de kan få offentlig støtte til forsknings- og innovasjonsprosjekter.

– Det bevilges årlig store summer til forskning i norske bedrifter, men en forholdsvis liten andel går til bedrifter i Lofoten og Vesterålen. Det ønsker vi å gjøre å gjøre noe med. På møtene på Sortland, Svolvær og Leknes vil Innovasjon Norge og Norges forskningsråd for å fortelle mer om sine støtteordninger for næringslivet. Det er Fabrikken Næringshage, Lofoten Matpark og Kunnskapsparken Bodø som arrangerer møtene. Informasjonsmøtene vil gi en generell oversikt over støtte- og finansieringsordninger, men ha et særlig fokus på områdene hav, reiseliv og bygg og anlegg. For bedrifter som ønsker egne samtaler og rådgiving fra arrangørene og virkemiddelaktørene, vil det bli muligheter for dette. På møtene vil Norges forskningsråd og Innovasjon Norge og de tre arrangørene informere om tilbudet de har overfor bedrifter som ønsker å starte opp forsknings- og innovasjonsprosjekter, og hvordan de kan bistå i prosessen. Arrangementet er det første felles arrangementet som gjennomføres etter at de tre aktørene nylig har inngått samarbeids- og intensjonsavtaler, for å styrke forsknings- og innovasjonsarbeidet i regionen. Tilbudet i Norges forskningsråd og Innovasjon Norge endres gradvis, og regjeringen er i ferd med å gjennomgå virkemidlene i bl.a. Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Bedrifter som deltar vil få oppdatert informasjon om de seneste endringene i virkemiddelapparatet og de muligheter som nå finnes, heter det i pressemeldingen.

Artikkeltags