Mandag presenterte banksjef Werner Martinsen Sparebanken 68 grader nord, samt den tilhørende logoen foran en samlet forsamling i Lofoten Sparebanks' lokaler på Leknes.

I desember 2017 starte fusjonsplanene mellom Lofoten Sparebank og Harstad Sparebank. Martinsen forteller at det har vært gode prosesser med å finne det riktige navnet, og er nå fornøyd med både navn og samarbeidet.

- Jeg håper ikke at det er navnet som skal bli avgjørende, men innholdet i det. Altså at vi som jobber her skal yte god service, god kunnskap om de ulike næringene og de ulike sammensetningene i markedet, sier banksjef Werner Martinsen.

Blir sterkere

Martinsen ser klare fordeler med fusjonen med Harstad Sparebank.

- Fordelene er at vi blir sterkere opp mot næringslivet, der vi kan ta betydelig større engasjement. Det er slik at en bank ikke har lov til å låne mer ut til en enkeltkunde, enn 25 prosent av sin egenkapital. Vi har kommet i taket, og har kunder som har lyst til å utvikle seg videre. Tidligere har vi med loven i hånden vært nødt til å si nei. Nå blir vi sterkere på dette området, kan ta mer engasjement og kan løfte næringslivet frem. Vi vil styrke oss, sier Martinsen.

Banksjefen understreker at antall medarbeidere ikke vil reduseres, og at de ansatte vil dra nytte av fusjonen med Harstad Sparebank.

- Når det gjelder de ansatte får de flere å støtte seg på, større kompetanse, og man blir ikke like sårbar for sykdom og lignende. Vi lever i et samfunn hvor IT-utviklingen er enorm. Med dette samarbeidet kan vi matche oss mot hverandre, og med en økt kompetanse vil det ikke være noe annet enn en betydelig fordel for de ansatte. Det er viktig at de ikke føler at de sitter alene, men har andre som kan hjelpe til. I tillegg må de fornye seg, gjennom å delta på kurs og konferanser. I en større bank vil de ha mer å strekke seg etter, enn i en liten, forklarer Martinsen.

Riktig tidspunkt

Sparebanken 68 grader nord vil ha kontorer på Leknes, Sortland og Harstad.

- For kundene vil det ikke bli noen annen endring, enn at vi får betydelig større løfteevne på næringslivssiden. Personmarkedet går godt, og kundene skal treffe de samme personene i banken som tidligere. Utad håper jeg ikke at det blir så stor forskjell, i forhold til det daglige, sier Martinsen.

Han mener det var på tide med fusjon.

- Vi har kommet dit hvor vi har fått problemer med større engasjement, så jeg mener at tiden nesten var overmoden. Det går veldig bra i Lofoten Sparebank, hvor vi vokser med 18-20 prosent både på innskudd og utlån. Men det skjer mye i samfunnet, så tiden er absolutt moden for det. Samtidig som netthandelen kommer, må vi bli flinke til å finne nye og alternative arbeidsplasser. Vi er opptatt av at ungdommen drar ut, tar utdanning, og kommer tilbake til Lofoten. Da spør jeg, hva skal de komme tilbake til? Det er de vi i samarbeid med resten av næringslivet må finne ut av.

- Vi håper at vi skal bli god på å gi gaver til almennyttig formål og sponsing. Vi er opptatt av å gi tilbake til lokalmiljøet. Det er vi som er i Lofoten, som må prøve å utvikle Lofoten, sier Martinsen.

Avdelingen på Bøstad kan stenges

Hva som vil skje med avdelingen på Bøstad er ikke avgjort enda.

- Vi har ikke sagt noe konkret om det, men på sikt vil det være naturlig å tenke seg at den vil stenge. Det er kort vei fra Bøstad til Leknes, og vi har en del kunder fra Bøstad-området, i banken på Leknes. Vi har åpent tre dager i uka, men med tanke på kunder, er det på Leknes det skjer, sier Martinsen.