Fabrikken Næringshage innvilges penger til traineeprogram

Nordland fylkeskommune har innvilget et tilskudd inntil 650.000 kroner til Fabrikken Næringshage.

DEL

Nordland fylkeskommune har innvilget et tilskudd inntil 650.000 kroner til Fabrikken Næringshage til gjennomføring av traineeprogrammet «Look North Trainee». Programmet er interregionalt for Lofoten og Vesterålen. Profilerings- og rekrutteringsprogrammet skal bidra til økt nasjonal synlighet blant unge, nyutdanna kandidater til arbeidslivet i regionene.

Programmet ble etablert i 2014 med forankring i lokalt næringsliv, hvor det var Fabrikken Næringshage AS som var initiativtaker og pådriver. I 2016 ble traineeprogrammene i Lofoten og Vesterålen slått sammen til Look North Trainee. Det var for å øke antall involverte bedrifter og sørge for et jevnt tilfang av traineer i programmet hvert år.

Prosjektet har fått innvilget 650.000 kroner over en periode fra 2018 til 2020 fra fylkeskommunen. I tillegg til disse midlene får prosjektet midler fra forskjellige bedrifter.

Fraflytting krever tiltak

I vurderingen til fylkeskommunen står det at Lofoten og Vesterålen er to regioner som opplever svak befolkningsutvikling og mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor flere fagområder. Det er fraflyttingen av unge personer som er en utfordring, og spesielt unge kvinner. Det er framskrevet en dramatisk nedgang i aldersgruppen 23–28 år de neste 8 årene, i regionene.

– Dette er en utfordring som det er viktig å ta på alvor og som krever konkrete tiltak for å løse, skriver fylkeskommunen.

Det har vært mer enn 30 traineer som har gjennomført traineeåret de siste årene. Mer enn 70 prosent av disse har vært tilflyttere til regionen, og 80 prosent av disse har valgt å bli værende i regionen etter det har gjennomførte året.

De skriver også i vurderingen at programmet er et viktig rekrutterings- og arenatiltak for næringslivet for å tiltrekke den nødvendige kompetansen som trengs i Lofoten og Vesterålen.

Artikkeltags