Bedriftsnytt i Lofoten: Rune er daglig leder av fiskeribedrift på Røst

I årets siste måned har det vært relativt stor aktivitet i bedrifts-Lofoten med mange nyetableringer, styreendringer og fusjoner.