Planlegger utvidelse av oppdrettsanlegget i Nusfjord

Nordlaks Oppdrett AS driver settefiskanlegg i Nusfjord. Nå planlegger de å utvide anlegget, bygge ny kai og legge ny rørtrase.