Gå til sidens hovedinnhold

Derfor pepres du i disse dager med spørsmål om dine personopplysninger

Artikkelen er over 3 år gammel

Hva er GDPR og hva betyr det for deg?

Du kommer til å få mange spørsmål i tiden som kommer.

Har du fått mange e-poster med informasjon om oppdaterte regler for nettjenester du bruker, eller spørsmål om opplysninger du har lagret er korrekt?

Da har du fått med deg starten av konsekvensene av det som kalles GDPR - det nye personvernregelverket til EU som innføres i løpet av sommeren/høsten.

GDPR (General Data Protection Regulation), også omtalt som personvernforordningen, er en kraftig utvidelse av EUs 23 år gamle personverndirektiv, og tar inn over seg den voldsomme teknologiske utviklingen som har skjedd siden den gang. Ting som videresalg og misbruk av Facebook-opplysninger til påvirkning av valg var i 1995 et ikke-tema.

Du får mange nye rettigheter

GDPR er et regelverk som påfører virksomheter som håndterer personopplysninger en lang rekke plikter - og gir deg som forbruker en rekke rettigheter.

Veldig forenklet sier det nye regelverket at virksomheter ikke har lov til å behandle personopplysninger mindre de har et samtykke fra den det gjelder.

Det presiseres at en liten forhåndsavkrysset boks som sier at man godtar et langt regelerk, ikke er tilstrekkelig til å anses som samtykke. Selskaper har heller ikke lov til å bruke opplysninger på andre måter enn beskrevet i samtykket.

I den norske oversettelsen beskrives dette tydelig:

Samtykke bør gis i form av en tydelig bekreftelse der den registrerte på en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig måte gir sitt samtykke til behandling av vedkommendes personopplysninger, f.eks. i form av en skriftlig, herunder elektronisk, eller en muntlig erklæring. Dette kan innebære å krysse av i en boks under et besøk på et nettsted, velge tekniske innstillinger for informasjonssamfunnstjenester eller en annen erklæring eller handling som i denne forbindelse tydelig viser at den registrerte godtar den foreslåtte behandlingen av vedkommendes personopplysninger. Taushet, forhåndsavkryssede bokser eller inaktivitet bør derfor ikke utgjøre et samtykke.


Der samtykke ikke er nødvendig, er det likevel strenge krav til informasjon til brukerne.

Kommentarer til denne saken