Konsulentselskap avslutter driften

DEL

Selskapet Lofoten Enigineering AS i Svolvær ble etablert i 2013, og drev konsulentvirksomhet. Nå har styret meldt selskapet oppløst i Foretaksregisteret.

I kunngjøringen fra Foretaksregisteret opplyses det at eventuelle krav/innsigelser må meldes foretaket v/styrets leder innen seks uker regnet fra 21.11.2019.

Johnny Skarheim er leder i avviklingsstyret.

I 2018 omsatte selskapet for 10.000 kroner, og fikk et underskudd før skatt på 10.000. Ved utgangen av 2018 hadde selskapet 323.000 i egenkapital.

Artikkeltags