Kommunen vil ikke godkjenne prosjekter i området før kryssløsning er på plass: - Mildt sagt spesielt

Vågan kommune har lenge jobbet med en godkjent løsning for krysset fra E10 ned til industriområdet i Osan. Bedriftseierne i området bes nå dekke halvparten av kostnadene for krysset.