Fra fiskeri til turisme: – Næringsvirksomhet som fiskemottak er ikke lenger realistisk

Arctic Steine AS som eier et nedlagt fiskebruk på Steine ønsker å få endret arealplanen slik at de får større utviklingsmuligheter for eiendommen.