Lofotbedrift gir penger for hver person som er på tur i utmark

- Vi som profesjonell aktør innenfor turistnæringen skal gi vårt.