Voie ny daglig leder i Vestvågøy Næringsforum

Nyvalgt daglig leder Søren Fredrik Voie (tv) og styreleder Håvard Horn i Vestvågøy Næringsforum.

Nyvalgt daglig leder Søren Fredrik Voie (tv) og styreleder Håvard Horn i Vestvågøy Næringsforum. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

I helgen ble det klart at det er ansatt ny daglig leder i Vestvågøy Næringsforum etter at Richard Sandnes gikk av. Nå er det Søren Fredrik Voie som skal lede forumet.

Styret i Vestvågøy Næringsforum har siden forrige leder sluttet, arbeidet å få på plass ny daglig leder. Vi har hatt flere navn på blokka, og det finnes flere gode kandidater der ute, men vi har landet på at i den situasjonen forumet er pr i dag, så er Søren Fredrik Voie rett mann for denne jobben. Vi er veldig fornøyd med at Søren Fredrik har sagt seg villig til dette oppdraget, og vi tror at han med sin bakgrunn og kompetanse vil bidra til å bygge et større og sterkere Vestvågøy Næringsforum. Han vil formelt tiltre når han avslutter sin jobb som rektor ved Vest-Lofoten videregående skole til sommeren, skriver Vestvågøy Næringsforum.

Her er veien videre slik styreleder Håvard Horn opplyser i pressemeldingen.

Vi opplever mye positivitet i næringslivet på Vestvågøy. Rekruteringen til fiskeryrket ser ut til å ha fått en oppblomstring, hvor vi den senere tid har sett flere yngre som har skaffet seg både båt og kvote, og vil satse innenfor fiskeriene. På Ballstad har Conceptomed, omtalt som en kommende stjerne på MedTech himmelen, skutt fart og er på full fart inn i et internasjonalt marked, med stort lokalt eierskap. Vi har flere aktører som har bygd seg stort opp de senere år innenfor bygg og anleggsvirksomhet, og vi erfarer stor aktivitet innenfor reiselivet, for å nevne noe.

Vi er den nest største jordbrukskommunen i Nord-Norge, og dette er ei viktig næring for kommunen. Vi tror på økt samhandling mellom jordbruket og øvrig næringsliv i kommunen.

Leknes er valgt ut som et av 10 regionsenter i Nordland, og det er viktig at vi nå er på ballen og bruker de mulighetene som nå kommer til  å utvikle byen Leknes. Parallelt med dette må arbeide for å utvikle hele Vest-Lofoten og region vår.

Styret startet allerede i fjor høst en prosess, hvor vi inviterte næringslivet til å si hva som skal til for å løfte forumet til noe mer enn det er i dag. Videre har styret i vinter satt ned et arbeidsutvalg som har drøftet ulike problemstillinger, deriblant hvilke strategiske saker næringsforumet bør arbeide med. Dette er ikke en prosess som er avsluttet, men vi vil invitere både medlemmer og ikke medlemmer til et åpent møte på Sans og Samling onsdag 13.april, hvor tanker som så langt har framkommet vil bli lagt fram. Vi ønsker også en åpen dialog om veien videre for næringsforumet.

Styreleder Håvard Horn avrunder pressemeldingen slik:

- Vi må få til en økt samhandling med kommunen, både med politisk og administrativt nivå. Her ligger det et stort potensiale. Vi må være hverandres medspillere og ikke motspillere.

Artikkeltags